1 Eylül 2021 Çarşamba

Sokak Hayvanı Sokak Köpeği Neden Olmaz! İşte Sebepleri!


"Barınaklar Ölüm Kampıdır" Yalanı!

Sürekli "barınaklar ölüm kampı" diyorsunuz. Dışarısı asıl daha büyük ölüm kampı!

Sokaklarda, çöplüklerde, ormanlarda sürünüp açlıktan hastalıktan soğuktan ölen köpeklerin sayısının barınaklarda ihmallerden dolayı ölenlerden daha az olduğunu kim söyledi?


Neden hal böyleyken bu köpekler sokaklarda, çöplüklerde yollarda sürünsün kontrolsüz üreyip soğuktan, açlıktan, hastalıktan, kazalarla zehirlemeyle, silahlarla barınaklara göre kat be kat ölsünler ve neden bu arada insanlar köpekler tarafından öldürülsünler?


Köpek Sorunu Köpekperestlerin İnisiyatifine Bırakılamaz!


Köpekler hasta ruhlu insan düşmanı itperestliğin bir tapınma ve tatmin aracı olamaz.
Köpekleri halk düşmanı olan köpek dilencisi ve istismarcısı itperestlerin elinden kurtarmak ve kendi hallerine barınaklarda hemcinsleri ile yaşatmak gerekiyor. Bunun için ise yargının kafasını ve mevcut 5199 kanununda değişiklik gerekiyor. Bu yasayı hayvanseverlerin oyu için koruyan iktidar ve muhalefetin değişmesi ve Yargıtay'da bu kanunda ısrar eden yanlış mantığından vazgeçmelidir. 

Köpek silahtır. 


Köpek silahtır; evet, evcilleştirilme sebebi de budur; insanı ve evcil besi hayvanlarını korumak için savunma aracı yani silah olarak kullanılmak için evcilleştirilmiştir. Bu yüzden köpek bulundurmak silah bulundurmakla eş sayılmalı ve bulundurulması ehliyete ve vergiye tabi olmalı, üremesi de sıkı kontrole ve izinlere tabi olmalıdır. 

Oysa bu şirin canlı, aynı zamanda bir insanın başkasına karşı istediğinde kullanmaktan imtina etmeyecegi ölümcül de olabilen bir silahtır; çünkü köpekler evcilleştirilmesine rağmen sahibi tarafından bir komutla veya başıboş bırakıldığında kendi kendine saldırgan olabilen, son derece yırtıcı ve vahşi canlılardır. Bu yüzden başıboş silah olamaz.
 
 

Yırtıcı Havyan/Köpek Sahiplenme ve  Bulundurma Ehliyeti ve Vergisi Olmalıdır!

 


Her köpek periyodik kontrolü olan bir kimlik ile yaşatılmalı, ayrıca o köpeği sahiplenen kişiye ekstra yasal ve maddi maliyetleri olmalıdır. Evet, kısacası sadece belirli cins köpekler sahiplenilebilmeli ve sahiplenme ehliyeti artı yıllık sahiplenme vergisi olmalıdır. 

Sahiplenme ehliyeti ise, sürücü kursu formatında ilgili bakanlık tarafından o hayvanı yönetecek kişilere belirli eğitimle verilmeli; köpeğin kimseye zarar vermesi durumunda ehliyet sahibi hapis cezası ile yargılanmalıdır. Aksi takdirde, mevcut şu an ki serbest sahiplenme ile bu köpekler, kasıtlı olarak bir silah gibi kullanılıp köpek sahibi tarafından zarar verilmek insana saldırtılabilir veya 5199 nolu sokak hayvanları yasası ile sokağa başıboş bırakılarak yine diğer canlılara ve insanlara zarar verdirilebilir.
 
AB ülkelerinde sokak hayvanı veya özellikle sokak köpeğinin olmaması, ayrıca köpek sahiplenmenin özel şartla bağlanması da bu yüzdendir; çünkü köpeğin biri tarafından veya kendi başına bir silah gibi zarar verici ve ölümcül olma özelliği anlaşılmıştır.
 

Apartmanlarda Köpek  Bulundurma Özel Şartlara Bağlı Olmalıdır


Köpeklerin müstakil ev dışındaki  yerlerde, özellikle sıkışık yaşam alanları olan apartman dairelerinde bulundurulması da ancak görme engelli ve yaşlı rehberliği yapan köpekleri kapsayacak şekilde bazı özel şartlara bağlanmalı; asıl bulundurma amacı polis yardımcılığı, arama kurtarma veya çoban yardımcılığı gibi temel faydalı amaçlar için beslenilmesi yasalarda belirtilmelidir. 
 

Köy ve kırsaldaki köpekler de aynı şehirlerdeki gibi belirli yıllık sahiplenme vergisi ile hayvan bekç
bekçiliği çoban yardımcılığı gibi belirli amaçlarla bulundurulma şartına bağlanmalı çoğaltılması da yine çoban ve bekçi köpek olma gibi belirli şartlara bağlanılmalı ve köylerde ve kırsalda bulundurulan her köpek şehire göre düşük ve farklı vergi maliyetleri ile yeniden düzenlenmelidir.

Şehirde veya kırsalda insanların asosyal/antisosyal kişiliklerini örtmek, narsistik üstünlük ve güç gösterisi yapmak amaçlı köpek sahiplenilmesine, ilgili devlet kurumları tarafından detaylı ve uzun süreli psikolojik testlerle engel olunup, yanlış kişilerin köpek sahiplenmesine engel olunmalıdır.
 Çünkü bu hayvan silah gibi kullanılan yırtıcı ve çok hızlı koşan bir hayvandır ve bu işin şakası yoktur, özellikle çocuklara ve yaşlılara sahipli/sahipsiz bir köpeğin zarar vermesi bir cinayet veya tecavüz vakası kadar ağır suç ve vakadır. Buna sebep olan herkes yargılanmalıdır.


Köpeklerin Varlığı Bizatihi Rahatsız Edicidir!


Şu mantığa göre çok bulundurulan her şey normal ve serbest olmalıdır. Mesela uyuşturucu, silah, yılan, akrep çoksa bir yerde çok kişi tarafından bulundurulduğu için yasal olmalıdır gibi. Köpek silahtır, evcilleştirme sebebi de budur; insan ve besi hayvanlarını korumak. Varlığı rahatsız edicidir çünkü varlığı risk içermektedir. Tıpkı üzerinde göstere göstere silah taşıyan bir insanın varlığının rahatsız edici olması gibi.

Köpekler kamuoyunda itperestlik de denen fanatik anlayışın bir tapınma ve kişisel bunalım tatmin aracı olamaz. Köpekleri fanatik ve şiddet eğilimli bu insanların istismarından ve sokakların kaosundan kurtarmak ve kendi hallerine barınaklarda hemcinsleri ile yaşatmak gerekiyor.  Bunun için ise yargının kafasında ve kanunda değişiklik gerekiyor. Yargıtay bu yanlış mantığından vazgeçmelidir

ÇÖZÜM : Köpekler 5199 nolu sokak hayvanı yasası değiştirilerek dışarıda, insanların yardımcı yaşam alanı olan sokaklarda serbest başıboş yaşatılmamalı, mevcut köpekler her il ve ilçede hayvanseverlerin gönüllü çalıştığı belediye ile devletin arsa tahsisi ile gönüllülerin finansmanı ile barınaklar kurularak oraya alınmalı; besleme ve bakım finansmanı da o gönüllülerin kuracakları demokratik ve şeffaf olarak yönetilen, özel yasalı hayvansever derneklerine yapılan bağışlar üzerinden yapılmalı ve bu dernekler demokratik seçimlerle kamuya açık şekilde yönetilmelidir. Mevcut köpeklerde yine belediye ve üniversiteler tarafından kısırlaştırılarak bakanlığın gözetiminde sahiplenme ehliyeti verilerek köpek sahiplenmeye psikolojik testler sonucu uygun olan kişilere sahiplendirilmeli ve kalan köpekler yine aynı barınaklarda bakanlık denetiminde ölene kadar yaşatılmalıdır!

Köy ve kırsaldaki köpeklerde aynı şehirlerdeki gibi belirli yıllık sahiplenme vergi ile engelli veya yaşlı rehberliği, ev bekçiliği gibi belirli amaçlarla bulundurma şartına bağlanmalı ve yine ehliyet ve bir kimlikle sahiplendirilmeli ve çoğaltılması yaşlı/engelli rehberliği, çoban ve bekçi köpek olma gibi belirli şartlara bağlanmalı ve köylerde ve kırsalda bulundurulan her köpek şehire göre farklı vergi maliyetleri ile yeniden düzenlenmelidir.DİKKAT BU ŞARLATAN SİZİ YANILTIYOR!

İlk bakışta söyledikleri ne kadar güzel ve merhametli doğru gibi geliyor değil mi?

Peki biraz üstüne dikkatli düşünelim gerçekten öyle mi?

Bu; öfkeli delirmiş hain meczup fetö lideri taklidi yapar gibi gözüken insan, elini kolunu sallayarak, bağırarak suçlayarak ne diyor biliyor musunuz? Bu insan ekrandan bu şekilde insanlara saldırarak neyi kabul etmelerini istiyor..
Kısaca, "her gün sapıklar caniler tarafından öldürülüyorsunuz, tecavüz ediliyorsanız bir de köpekler tarafından öldürülseniz ne olur sanki, çocuklarınız köpek saldırı sonucu aynaya bakamayacak hale gelse, sokak köpeğinden kaçarken kamyon altında kalsa bacağı kopsa ne olur sanki" diyor?

Bu mantık ayrıca internette tüm hayvansever gruplarında bir yanlış argüman olarak kullanılıyor ve Emin ÇAPA bunu ekranlara taşımış

Son derece vahşi şeyler üzerinden, toplumda olmaması gereken ve olması engellenmesi gereken şeyler(cinayet ve tecavüz) üzerinden köpek saldırısı ile ölmeyi kıyaslarak bu durumu normalleştiryor. "Ne var yani bunda olur öyle abartmayın, o kadar cani ve sapık dünyada insanlara her şeyi yapıyor birde köpekler yapsın?" diyor. "Bunun olması da tıpkı o diğer o kötü şeyler normal" diyor. Sokak hayvanlarını potansiyel olarak canilerle ve sapıklarla bir görüyor. O zaman neden sokaklarda köpekler başıboş gezsinler?

Sokak hayvanlarını potansiyel olarak katillerle ve sapıklarla aynı tehlike de görüyor.

Bundan başka bir izahı var mı bu şekilde ekranlarda bağırmasının? Kıyas yaptığı şeylere bakar mısınız? Ayrıca bizim canileri tecavüzcüleri bu hayatta dünyaya sığdırdığımızı ve onların yaşamasını istediğimizi kim söyledi? Tecavüzcülerin ve katillerin ölümle cezalandırılmasını idam edilmesini istemediğimizi kim söyledi? Bu üslupla aynı zaman "halkı kin ve nefrete sevketme suçu" da işliyor hedef gösteriyor hayvan severlere "sokak köpeği olmamalı" diğer insanları diyenleri ve adeta beden dili ile saldırmaya teşvik ediyor. Çünkü bu tür insanları önder edinen hayvanseverler dışarı çıkıp en küçük çözüm önerisi yapan diğer insanlara saldırıyorlar.

Dikkat edin, ne kadar plazalarda çalışan, güzel elit semtlerde yaşayan, varoş bilmeyen, küçük çocuğu olmayan veya olup da asla kaldırımlarda km'lerce okula yürümek zorunda olmayan kısaca çocuğunu kendini arabadan indirmeyen ne kadar tuzukuru varsa hepsi saldırgan birer #sokakköpeği savuncusu!


Güncelleme : Nihayet olması gereken kararlardan biri çıktı !

Sahipli hayvanlar ağızlık ve tasma takacak çocuk oyun alanlarına ve parklara alınmayacak. Belediyeler 7/24 esasıyla denetim yapacak yasaklı cins sahipsiz hayvanlar bakım evlerine götürülecek. - Çevre Şehircilik Bakanlığı

Bu eksik bir karar zira sadece yasaklı ırkların toplatılmasını öngörüyor. Diğer ırk köpeklerin toplanmasına izin vermeyen 5199 yasanın degişmesi için bir çalışma yapılması gerekiyor.

Uzun bir yazı ama aydınlatıcı olacak sizin için. Lütfen sonuna kadar okuyun ve paylaşınızMalum sokak hayvanlarını ve onların dramlarını tv'de haberlerde ve internette sürekli görüyoruz. Onları acımasızca katleden veya çoğaltıp satan insanlar ve bu konuda yasal düzenlemelerle ilgili hayvan everlerin haklı talepleri vesaire bir çok şey var..  

Bu ülkemizde son dönemde giderek artan bir tartışma ama bir çok gelişmiş ülkelerde çözülmüş bu sorun bizde hala çok taze...

İşin diğer kötü yanı artık bu konu sadece hayvanlarla ilgili değil, insanlarla ilgili bir trajedi haline gelmeye başladı ve en son pitbull saldırıları ile yaralananlar veya Adana'da onlarca sokak köpeğinden bisikleti ile kaçan bir çocuk otoyola çıkıp araba altında kalarak öldü. 

Haberde bölgede yapılan bir röportajda, bir kişi bu sürü halindeki başıboş sürü olarak yaşayan köpeklerle ilgili dilekçe verdiklerini ama belediyenin bir şey yapmadığını ve bu tür bir trajediye bilerek yol açtıklarını söyledi.

Bu gerçekten çok acı ve aynı zamanda acil olarak sorgulanması ve yasal kurumlarca soruşturulması gereken bir durum. 

Bütün bunları hem hayvanlar hemde insanlar açısından derinlemesine düşünmeye başladığımızda bazı temel noktalar dikkatimize takılıyor. Bunları gelin beraber anlatalım.

Sokak Hayvanı/Sokak Köpeği Neden Olmaz! İşte Sebepleri! 

Öncelikle aklımıza gelen temel sorular var. Bunlardan ilki sokak ve hayvan kavramları yani "Sokak hayvanı" veya "sokak köpeği" diye bir tanımlamanın doğru bir niteleme olup olmadığı ve sokakta yaşayan hayvanların doğası ve sosyal durumları açısından bu tür bir durumun hem insanlar hemde o hayvanlar için sağlıklı olup olmadığı hakkında. Bu yüzden ilk önce bu kavramları açıklığa kavuşturmalıyız.


 Video da bir grup sokak köpeği bir köpeği parçalıyor. İstanbul, 2021 Kasım

Burada çıkış noktamız, "sokaklar" olmalı önce ve sokak denen mekanların ne aamçala var olduğunu netleştirmeliyiz. 

Sokakların hayvanlar için doğal bir yaşam alan olmadığı gerçeğini anlamalı ve sokakların amacının, insanların yardımcı yaşam alanı olan yerler olduğunu görmeli, binaların dışında kalan tüm yerlerin evcilleştirilmiş ve kedi ev köpek gibi belli boyutları olan ve insan sağlığı ve güvenliği için riskleri olan hayvanların gerçekten yaşam alanı olup olamayacağı sorusunu kendimize dürüstçe sormalıyız.

Basitçe mantık yürütürsek, bu anlamda sokakların insan eliyle evcilleştirilmiş hayvanların evi yani yaşam alanı olamayacağı sonucu çıkar. Çünkü bu alanlar; sokaklar, yollar, parklar, arsalar, apartman bahçeleri hepsi insanların ulaşım veya yan/yardımcı yaşam alanıdır. Nasıl ki "sokak insanı" olan "evsizler"in var olması normal değilse "sokak hayvanı" da olmamalı.


Buyurun son örnek işte! Videolar da bu aralar İstanbul'da pek güzel diye yere göğe sığdırılamayan ve toplu ulaşımı da kullanan Boji adlı sokak köpeği metroda insanlarla oyun onar gibi onların kollarını ağzına alıyor vesaire. Şimdi burda şunu düşünelim ya kalp hastalığı veya başka hastalığı olan birine bunları yapsa ve o kişi kriz geçirse ölse kişi  metro da suç kimde olacak kalp hastası olan da mı? Ya da birisinin çantasını telefonunu parasını yırtsa... 

Çoğu takıntılı hayvan sever buna da "olur öyle şeyler" diye bakacak ve özellikle azılı hayvanseverler bunda hiç bir beis görmeyecekler. Çünkü onların öncelik sıralamasında hayvan hayatı daha öncelikli diğer insanlara göre.

Konumuza geri dönersek, kedileri insan yerleşim alanındaki farelerle mücadele açısından ve insanlara karşı  büyük bir tehlike arz etmeyeceği yüzünden ayrı yere koyarsak geriye evcik olan köpekler veya yabani büyük kediler olan vaşak, kaplan, jaguar veya timsah vb sürüngenler yılanlar vb canlılar kalıyor. 

Bunların şehir gibi toplu yerleşim alanlarında bulunması, insanlarla aynı yerleşimde yerlerinde kamusal alanlarda başıboş olarak yaşaması hem insanlar hemde bu hayvanlar için normal değildir.

Köpekler,evcilleşmeleri sonucu büyük bir evrim geçirdikleri için, sokak yerine insanlarla beraber bir evin bireyi olarak evde, bahçede ya da çoban yanında veya polislerin veya güvenliklerin bir yardımcısı olarak var olarak ancak gözetim altında zararsız olarak yaşayabilirler. Bu süreçte beslenme, barınma dışında; duygusal ilgi  ihtiyaçlarının da karşılandığını düşünürsek, insan müdahelesi ile evrim geçirerek evcilleşen köpek türlerinin artık şehirlerde veya kırsalda başı boş yaşamasının normal olmadığı yani "sokak hayvanı" diye bir durumun olmaması gerektiği sonucu ortaya çıkar.


 

Çünkü evcilleşmiş bu hayvanlar tek tek yeterince sevgi ve ilgi ve besin görmediği zaman insanlara karşı birleşerek sürüleşerek, yani çeteleşerek kendilerinden ilgi görmedikleri ve zarar görebileceklerini düşündüklerini insanlara karşı saldırganlaşırlar.

Bu anlamda, evcilleştirilmiş köpeklerin de biz  insanlar gibi duygularının olduğunu ve toplum içinde yaşıyorlarsa yeterince ilgi ve sevgi gerektiğini düşünürsek, onların sokaklara terk edilmesi, yazın sıcağında betonlarda kışın soğuğunda gene betonlarda kaldırımlarda yaşamaları denen sokak hayvanı savunucu hayvan severilerin de savunduğu şeyin son derece yanlış bir şey olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu yüzden sokak köpeklerinin hayvan severlerin "barınaklar ölüm yuvası, köpekler sokaklarda yaşamalı" fikri bu tür insan kayıplarının olduğunu düşünürsek mantıklı değildir ve bu tür insan kayıplarını yaşamamak adına şartlar kötü olsa da köpeklerin barınaklarla alınması kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi ve burada hayvan severler tarafından sevilmesi ilgilenilmesi en doğru çözüm.

Aksi takdirde Adana'daki bu olayda da görüldüğü üzere köpekler sokaklarla yeterince yemek, ilgi ve sevgi göremeyecekleri ve bunun garantisi olmadığı için kendi aralarında sürüleşerek ve çeteleşerek kendilerine insanların yaşam alanı içinde yollarda, boş arsalarda, parklarda bir yaşam alanı ve bir ekosistem yaratmaya çalışacak ve buradan geçen zayıf durumda gördükleri insanların hayatlarını bu şekilde tehlikeye atacak, saldıracak ve ölmemize sebep olacaklardır.

Bu anlamda "sokak hayvanı" diye evcilleştirilmiş bir canlı olamaz ve olmamalıdır.

Eğer bunun olmasını savunuyorsak, o zaman kenar mahalleler dahil her yerde bu köpeklerle sadece besleme değil, sevgi şefkat olarak da yeterince ilgilenilmeli onların sürüleşmesine ve saldırmalarına engel olup tek tek yaşamalarını sağlayıp  insanlara bağımlı hale getirmeliyiz.

Bu mümkün değildir. 

Maalesef bunu hayvan severlerin de garanti edemeyeceğine göre, kendisini hayvan sever olarak tanımlayan insanların yaşadıkları bölgedeki köpekleri yaz kış sürekli sevip korumayı garanti etmeyeceğine göre o zaman bu hayvanların evlerinin sokak olduğunu olduğunu savunamayız.

Bu anlamda nasıl ki, "sokak atı" yoksa veya "sokak eşşeği" yoksa "sokak köpeği" ve "sokak kedisi"nin de olamayacağıdır.

Bu gerçek ışığında sokaklarda köpek ve kedilerin yaşamaması gerekir. Evinde ve bahçesinde köpek bulunduranların da olası bu sevgi ilgiyi göstermeyeceği riskine karşı, insanlara zarar vermeyecek şekilde, periyodik olarak olarak belediyelerce kontrol edilmelerini kanunlarla sağlamak gerekir. 

 


Yasaklı Cinselere Hayır!

Hele yasak cins köpeklerinde bu anlamda varlığı tam anlamıyla cinayete teşebbüstür. Maalesef ülkemizde son 10 yılda yasaların uygulanmasını ciddiye almayan bir çok insan yasaklı cins sahipleniyor hatta üretip ticaretini yapıyorlar.


Her ne kadar "sahibi kötü ise onlar tehlikeli oluyorlar diğer köpeklerden farkları yok" dense de insanların hayatları birilerin, hayvan sahiplerinin psikolojilerine bırakılamaz. Bir insanın belinde çakı taşıması ile satır taşıması arasında fark vardır. Birisiyle yaralarsınız diğeri sadece bir darbe(pitbull) ile bir insanı kolayca öldürebilir ya da sakat bırakabilirsiniz.Bu yüzden yasaklı cinselerin tamamen barınaklara toplatılması ve bu konuda kanunlara uymayanlara kamu davası açılarak para ve hapis cezası verilmesi gerekir.Ayrıca yasaklı olmayan cinsleri besleyen insanların sahiplendikleri köpekler üzerinde de tam kontrol sahibi olmaları sağlanmalı ve dışarıya çıkarmaları konusunda yeni yönetmelikler konmalı ve tasma ile çıkarma konusunda da köpeğin yasal sahibi ve koruyucu kimse onlara birer belge çıkarılmalı ve köpeği sadece bu kimlik sahibi olanlar dışarı çıkartabilmeli ve köpeğin sadece tasma ile değil ayrıca sahibine belinden bir kemerle bağlanması gerekir.

Yani köpeği kamusal alanlarda dolaştırırken ağızlık koruyucu veya sahip kişi beline tasmayı da bağlayacağı bir tasma kemeri takmalıdır

Böylece kişinin istediği zaman veya kazara bırakabileceği eline güvenilmemesi ve köpeğin başkasına saldırmaya çalışması durumunda sahibini sürüklemek zorunda kalacağı bir emniyet kemeri kuralının konması gerekir.


 

Çünkü; biz şunu biliyoruz ki, her ne kadar insanlar gene havyan sevgisi olarak, daha güçlü büyük köpeklerde beslese de bir çok insan bu tür yasaklı cins olmayan köpekleri bir güç gösterisi olarak sosyal hayatta tıpkı yüksek motor güçlü araba ve hızlı motorlar gibi bir sosyal statü amacıyla da yanlarında dolaştırıyor ve besliyorlar

Bu anlamda köpek sahiplerinden belediyelerin köpek besleme vergisi de alması gerekir.

Eğer bir insan apartman veya bahçesinde veya kamusal alanlarda çocuk veya yetişkin tüm insanlar için tehlikeli olabilecek bir hayvan besliyorsa, bunun bedelini de o yaşadığı insanlara belediyeye vergi vererek ödemelidir.

Evet, şimdi neden Avrupa'da sokak kedisi ve köpeğinin olmadığını anlamışsınızdır umarız. Çünkü onlar konuya bizdeki aptalca topyekün karşıtlık ve sahiplenme ile değil, bu açılardan bakmışlar ve hem hayvanları hemde insanları koruyacak ve birbirlerine zarar verme riski doğurduğu düşünerek sokakta köpek kedi olmayacak bir çözümü bulmuşlar.


Bu yazının ve içerikteki videonun üretim süreci 1 yıl sürmüştür ve tüm hakları XSEYLER.COM a aittir kaynak belirterek yeniden yayınlanabilir

Beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz

YAZARI TAKİP ET

0 comments:

Diğer Projemiz